Vedtak:

1. Formannskapet tar rapport om felles postmottak i Skånland kommune til orientering.

2. Formannskapet ber rådmannen tilrettelegge for oppstart av felles postmottak i løpet av 2. halvår 2016.

 

Postmottakets adresse både for faktura og annen post er Skånland kommune, postboks 240, 9439  Evenskjer. Digital post sendes post@skanland.kommune.no