Fellesnemnda samles til første møte i 2018. Denne gang legges møtet til Fjelldal hvor det er avtalt bedriftsbesøk hos Norges brannskole og Sigma Nord først på dagen. Fellesnemnda gjennomfører deretter sitt møte hvor følgende saker foreligger til behandling:

Fellesnemnda 01.02.2018 Møteinnkalling med vedlegg.pdf