Besøksadresse:Skånlandsveien 72/76, 2 egt. Rådhuset
Postadresse: Postboks 240, 9440 Evenskjer

Flyktningenheter arbeider med
- Bosetting av flyktninger
- Ansvar for gjennomføring av Introduksjonsprogrammet
- Råd og veiledning til flyktninger
- Informasjon om flyktninger, lover og rettigheter

 

Kontaktinformasjon:

Rådgiver:
Gerd Larsen
tlf. 77 08 95 33

Flyktningekoordinator: 
Morten Martinsen
tlf. 90 11 56 63

Arbeid med flyktninger.JPG