Kultur-og folkehelsekoordinator: Janne Johansen – Tlf. 77089534, 90767222, janne.johansen@skanland.kommune.no

 

Helse skapes og opprettholdes der vi lever livene våre. Vi ønsker å gjøre det lett og gøy å ta gode helsevalg, gjennom å skape gode arenaer som er basert på sosialt fellesskap, glede og trygghet for hele befolkningen.

 

Folkehelse

Definisjon av folkehelse

". . . samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon".

 

 

 

 

 

 

 

 

TURLAG, kontakt kulturkontoret:

  • Nova Turlag, link til hjemmesiden
  • Evenskjer løypelag
  • Tennevik løypelag
  • Misbu løypelag
  • Turkort, dine 30 m.m