I forbindelse med at det foreligger en søknad om å anlegge oppdrettsanlegg utenfor Sandstrand, har Skånland kommune v/ Planutvalget vedtatt at det skal avholdes et informasjonsmøte om saken.

 

Vi inviterer derfor alle interesserte – herunder spesielt innbyggerne våre mellom Tennevik og Tovik – til slikt informasjonsmøte torsdag den 18 januar kl 1800 på Grendehuset på Sandstrand.

 

Hensikten med møtet er at Planutvalget ønsker innbyggernes syn på saken før saken vurderes gitt en ny behandling av utvalget.

Søker – Northern Lights Salmon A/S – vil informere om bakgrunnen og innholdet i sin søknad.

 

Som bakgrunnsinformasjon opplyses det om at saken tidligere er behandlet av Planutvalget og at alle relevante dokument finner dere her: