Formannskapets forslag til årsbudsjett for neste år og økonomiplan for perioden 2018-2021, og forslag til betalingssatser for 2018 ligger til offentlig gjennomsyn på rådhuset på Evenskjer og her fram til behandling i kommunestyret 6.12.2017

 

Formannskapets innstilling budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 til 2021.pdf