Formannskapets innstilling til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-2022 med betalingssatser ligger nå ute til ettersyn fram til kommunestyrets behandling 5. desember.