Skånland formannskap vedtok i møte den 28. november forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med betalingssatser mv. for 2017.

Dettte legges nå ut til ettersyn fram til møte i kommunestyret 14. desember.

formannskapets innstilling budsjett 2017.pdf