Akutt forurensning skal meldes til telefon 110

All annen forurensning varsles Skånland kommune

Kontaktopplysninger

E-post post@skanland.kommune.no

Telefon sentralbord 77089500