Gatelysene har vært mørk etter stormen Ylva.

 Skånland kommune har ikke lov til å selv gjøre noen form for arbeider på gatelysnettet, og er da avhengig av å bestille slike arbeider av eksterne.

Dette arbeidet er bestilt, og vi forventer at dette arbeidet gjennomføres denne uken.

Vi understreker at akkurat dette arbeidet krever en koordinering mellom Hålogaland Kraft A/S og vår entreprenør Relacom A/S. Av denne grunn kan vi ikke si noe sikkert om når utbedringen vil skje.

 

Driftsleder tekniske tjenester