Flere vil se at tidspunktene for tenning og slukking ikke er i tråd med kommunestyrets retningslinjer.

Årsaken til dette er at lysene nå ikke styres på timere lengre, men bare på fotoceller.

Dette er en konsekvens av de arbeidene som pågår, og inntil nye styringsskap for gatelysene er montert, vil dette være slik.

 

Videre vet mange at det er gjennomført rydding langs traseer i markebygdene.

Denne ryddingen har vært svært viktig for å både kunne få etablert nytt anlegg, men også for å sikre gatelysnettet mot at vegetasjon medfører skader på dette.

Grunneiere har vært imøtekomne – noe som har vært en suksessfaktor for å få dette gjennomført etter plan.

Til nå er det bare èn eiendom det er nektet rydding på.

Feil i slike tilfeller der grunneier nekter rydding, kan i ytterste konsekvens medføre langvarig utfall av gatelys på hele roder.

 

Til slutt oppfordrer vi alle som ferdes langs kommunale veier om å vise hensyn til hverandre nå som høsten melder sin ankomst og kveldene blir mørkere.

Respekter fartsgrensene, kjør etter forholdene, og bruk refleks.