Reetableringen av tidligere vedtatte fjernede gatelys og utskiftningen av eldre dårlige armaturer langs veiene våre, fortsetter utfra entreprenøren i markebygdene førstkommende onsdag.

Planen fra entreprenør er å bruke to separate arbeidslag, og arbeidene starter førstkommende onsdag fra Nipen-krysset og mot Kvitfors.
Så går arbeidet fortløpende.

Vi ber dere som ferdes langs veien om å være oppmerksom på arbeid langs vei. I tillegg til dette arbeidet med selve lyspunktene, har også Skånland kommune engasjert entreprenør som nå skal rydde linjene for kratt/skog.
Ettersom arbeidet planlegges intensivert fra entreprenør, vil arbeidet langs vei også pågå på kveldstid.

Så oppfordringen er – Kjør varsomt.

Vi vil informere på hjemmesiden fortløpende.

Driftsleder tekniske tjenester