Som mange vet, holder Relacom A/S på med å skifte ut/erstatte gatelysarmaturer i markebygdene.

I helga ble arbeidet stanset på grunn av at varselblink som var satt opp i hver ende av arbeidene for å varsle bilister, ble regelrett stjålet og fjernet.

Entreprenøren valgte å da og umiddelbart stanse arbeidet mht sikkerheten til sine ansatte.

Arbeider langs vei er forbundet med farer, og Skånland kommune har stilt konkrete krav som entreprenøren skal oppfylle, og som i dette tilfellet Relacom A/S oppfyller. Her stilles det helt konkrete krav til varsling av de arbeidene som foregår langs veien.

Vi ber om at det vises respekt for arbeiderne som driver arbeid langs vei, og viser til at arbeidet med gatelys vil ta lengre tid enn planlagt dersom sikkerhetsutstyret entreprenøren bruker ikke får være i fred. 

 

Driftsleder tekniske tjenester