Omsorg i alle livets faser i eget nærområde

 

 

Alle inviteres herved til gjestebud på Kongsvik Kulturhus mandag 29. oktober kl 18.00.

I gjestebudet setter vi søkelys på de mulighetene vi har, med tanke på tilrettelegging for å kunne beholde eldre i eget nærområde.

 

Program:

 

    • «Skånlands erfaringer med å drifte tre institusjoner og hjemmebasert omsorg v/konstituert rådmann Bjørn Tore Sørensen
    • «Aktivitetssentra for seniorer og eldre»; Kort oppsummering av erfaringer fra prosjekt «Lyst på Livet gjengen» gjennomførte i samarbeid med Helsedirektoratet.
    • Enkel bevertning, vi reflekterer rundt framtidig eldreomsorg i Tjeldsund 2020
    • Henrik Sjøvoll leser/deklamerer fra Nelly Sjøvolls litterære skatter

 

Med håp om at mange tar turen til Kongsvik Kulturhus denne ettermiddagen.

 

Velkommen skal du være!

 

Arrangør: «Lyst på Livet gjengen» i Kongsvik skolekrets