NB!  Påmelding til Friluftsskolen innen 31.mai 

 

Hvis påmelding sendes på e-post må samtlige opplysninger i påmeldings/samtykkeskjema (side 3) være utfylt.           

Vi har 15 plasser.  Får vi flere påmeldinger lager vi venteliste og alle får tilbakemelding om de har fått plass eller står på venteliste. De som får delta Om Friluftsskolen

Friluftsskolen er et konsept utviklet i et samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening og arrangeres over hele landet i samarbeid mellom kommuner, lag og forening og friluftsråd. Friluftsskolen er et ferietilbud for barn og ungdom i alderen 10-13 år, hvor deltakerne får en introduksjon til ulike friluftsaktiviteter, med sikte på å legge grunnlag for friluftsliv som livslang fritidsaktivitet. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over tre til fem dager og er et gratis tilbud.

Ledere

Årets ledere er Kristoffer Hundal og Silje Tøllefsen. Kristoffer er utdannet barnehagelærer og naturguide fra UiT, mens Silje er utdannet antropolog og arbeider for tiden som lærer ved Ibestad skole. Begge er glade i friluftsliv og har erfaring med å ha med barn og unge på tur. 

Sted (oppmøte)

Isbadestranda, Evenskjer kl 09.00-15.00

Torsdag – lørdag, 28.-30.juni

Program

Torsdag:            Bli kjent-aktivitet og orientering

Fredag:              Tur/ekspedisjon i nærområdet

Lørdag:              Aktivitet i fjæra og festmåltid

 

Påmelding og pris

Friluftsskolen er helt gratis, men vi har plassbegrensning på 15 deltakere. Påmeldingen gjøres ved å sende e-post til janne.johansen@skanland.kommune.no

 

Praktisk informasjon

Oppmøtetidspunkt er klokken 09.00 og dagene avsluttes klokken 15.00. Arrangør stiller med mat og utstyr for aktivitet. Deltakere må selv stille med varme klær, sekk og drikkeflaske. Nærmere informasjon sendes ut til alle deltakere en uke i forkant av arrangementet.

 

https://lh5.googleusercontent.com/B6AdfIy4jqj7iiNto3D1bd3IiP1oMmSuX8cve4AX_Gy8NK-NU_LSd7m0599rB4m50JSfTQi0z_H0fmmA9LLzpCjVVZtku6aa3lFi1Eqd6goD4w7HCY1YOcDX-PC1vmMOuz9WatNK

 

NB!  Påmelding til Friluftsskolen innen 31.mai 

 

Hvis påmelding sendes på e-post må samtlige opplysninger i påmeldings/samtykkeskjema (side 3) være utfylt.

             

Vi har 15 plasser.  Får vi flere påmeldinger lager vi venteliste og alle får tilbakemelding om de har fått plass eller står på venteliste. De som får delta vil bli nærmere kontaktet og får mer informasjon om program, pakkelista, oppmøtested, osv. 

 

Med vennlig hilsen

Kristoffer, Silje, Skånland kommune og Midtre Hålogaland friluftsråd

 

Vi ser fram til å bli bedre kjent med dere!

 

 

 

       

 

Påmelding/Samtykkeskjema for deltakelse på Friluftskole 2018

Navn deltaker:…………………………………………….................................................................................................

Fødselsdato: ……………………… skole/klasse: ………… Mobilnr: ………………………..………..…….

Morsmål: ………………………….…

Navn foresatte: .......................................................................................................................................

Adresse: …………………………………………………………………….……… Mobilnr: ………………………………….……..

E-post: ……………………………………............................................ Hjemme tlf:……………………..……..………

Språk:………………….………..……….

Utstyrsbehov:

Jeg trenger å låne: ………………………………………………………………………………………………………………………….……

Tillatelse til bil/busskyss under friluftsskolen: JA NEI

Mobiltelefon tillates ikke medtatt av deltakerne.

Fotografering: Vi tillater fotografering og at foto kan benyttes i publikasjoner om turen (eks i lokalavis/ Midtre Hålogaland friluftsråd nettside/ kommunes nettside (lavoppløselig)):

JA NEI

Mat: Intoleranse mot følgende matvarer: …………………………………………………..……..…

Skal kun spise halal mat: JA NEI

Forslag til halal mat:………………………………………………………………………………..….…

Annen allergi/medisinering eller andre spesielle behov vi bør kjenne til:

……………………………………………………………………………………………………………

Har du forslag/ønsker til friluftslivsaktivitet du kunne tenke deg å lære mer om

eller prøve?

………………………………………………………………………………………………….…………

Sted: ………………………………… Signatur deltaker: Signatur foresatte:

Dato: ………….………… ……..…………………………………………. …………………………………………………..