Hålogalandssamlinga har fått støtte fra Nordland landbruksselskap som gjør det mulig å gi

GRATIS DELTAKELSE til de under 35 år, eller har overtatt gård de siste 5 årene, eller skal overta gård i løpet av 2-3 år. (valgfritt opphold på Scandic Harstad må hver enkelt dekke selv).

Håper du som mottaker av denne eposten kan være med dele denne gladnyheten til målgruppa!

 

Tema på Hålogalandssamlinga 2019 er presisjonslandbruk, grovfôr, småfe og storfe.

Les mer i vedlagte invitasjon og program.

Hålogalandssamlinga er på Facebook og her er det mulig å følge med på smått og stort om arrangementet.

Henvendelser knyttet til Hålogalandssamlinga rettes til Tove Berre, tlf. 90 77 29 12, berre@signalbox.no

Invitasjon HS 2019 pr 10 12 18.pdf

Program HS 2019 pr 10 12 18.pdf