Intensjonsavtaler for Harstad alternativet ble underskrevet av ordførerene den 29. februar. 

Den felles intensjonsavtalen er inngått mellom Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Tjeldsund og Evenes kommuner.

I tillegg er det inngått noen særavtaler mellom Harstad og noen enkeltkommuner som ligger som et vedlegg til den felles avtalen.

Avtalene finner du her:

Felles intensjonsavtale Harstad m fl.

Særavtale Harstad Skånland Vedlegg til intensjonsavtale

I tillegg er en intensjonsavtale for en sammenslåing av Evenes, Tjeldsund og Skånland på det nærmeste ferdigstillet og vil trolig kunne underskrives av ordførerende med det første.

De ulike intensjonsavtalene vil være en del av beslutningsgrunnlaget for hvilken kommunetilknytning Skånland kommune vil ha i framtiden.