Asbjørg Hermine Skåden ble tildelt Kongens fortjenestemedalje for livslangt pionerarbeid for samisk språk og kultur.

Nova turlag med Jan Arne Haugland i spissen ble tildelt Skånland kommunes kulturpris.

...

Frida Stabell og Johannes Simonsen fra Evenskjer klatreklubb mottok kommunens Kultur- og idrettsstipend.

Fire flotte ansatte fikk sin utmerkelse:
Grete Solberg, ETS medisinske senter for 25 års tjeneste.
Arne Iversen, Skånland skole for 39 års tjeneste.
Laila Kristoffersen, servicekontoret for 40 års tjeneste og Norges Vel medalje for lang og tro tjeneste.
Laila Brodtkorp, Skånland skole for 40 års tjeneste. Hun jobber fortsatt og fikk også Norges Vel medalje.

Samtidig ble Torbjørn Simonsen takket for sin innsats som rådmann i Skånland kommune.

 

Trykk på bildene under for større versjon.