Helsestasjon skilt.jpg

Helsestasjonen skal fremme god fysisk, psykisk helse samt fremme gode sosiale og miljømessige forhold. Vi tilbyr helseopplysning, veiledning til foreldre/foresatte og elever, helseundersøkelser, vaksinasjon og individuell støtte samt hjelp ved behov. Helsestasjonene har også ansvar for skolehelsetjenesten i barne- og ungdomsskoler, samt i videregående skoler.

 

Kontaktinformasjon:  
Besøksadresse: Helse og sosialsenteret - inngang v/NAV
Telefon: 77089540
Driftsleder: Oddveig Nymo Dalbakk
Telefon, driftsleder 99012909
E-post, driftsleder: Oddveig.Nymo.Dalbakk@skanland.kommune.no