Elevene som var passasjerer på bussen ble fraktet til skolen, hvor det ble etablert et team av ambulansepersonell, lege, medlemmer av psykososialt kriseteam og lærere.

5 elever ble etter vurdering av lege videresendt til sykehus for videre oppfølging, og ble utskrevet i løpet av dagen. Øvrige elever som var på bussen fikk debrifing sammen med lærer/rektor og psykososialt kriseteam.

Berørte elever fikk mulighet til å ringe hjem til foreldre/foresatte.

 

Det ble også formidlet kontaktinfo til for mulighet for de berørte elevene å ta kontakt med kriseteam/rektor dersom noen har behov for å snakke i ettertid.

 

Informasjon fra skolen