Hjemmetjenesten Grovfjord

Hjemmetjenesten nord har kontorer i Grovfjord bo og servicesenter og dekker Tennevik, Sandstrand, Tovik og  Grovfjord.

Kontaktinfo:
Driftsleder er Solgunn Sjøvoll

Kontor / vaktrom 77 08 92 62

Avdelingssykepleier telefon: 77 08 92 60

Vakttelefon: 900 23 685

 

Hjemmetjenesten Evenskjer

Hjemmetjenesten sør har kontor/lokaler i Skånland sykehjem og dekker Kvitnes, Evenskjer og  til fylkesgrensen Nordland.

Vakttelefon: 91 83 42 44

Driftsleder: Per Eivind Horn

Telefon: 77089843