Med bakgrunn i en kommunesammenslåing av Tjeldsund og Skånland kommune fra 2020 samt en felles elgstamme i området de tre kommunene omfatter, har Tjeldsund, Evenes og Skånland valgt å utarbeide en felles hjorteviltplan med korte- og langsiktige mål for hjorteviltforvaltningen i perioden 2019-2021 22.06.18 - Hjorteviltplan for Tjeldsund, Evenes og Skånland. Utkast til høring.pdf

 

Eventuelle merknader til planen sendes til:

 

Skånland kommune, postboks 240, 9440 Evenskjer, post@skanland.kommune.no   

Tjeldsund kommune, Rådhuset, 9444 Hol i Tjeldsund, post@tjeldsund.kommune.no

 

 

Høringsfristen settes til den 20.08.2018.