Formannskapet i Skånland kommune vedtok 11.04.18 å sende forslag til ny lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund i Skånland kommune ut på høring.
Vedlagt ligger forslag til forskriftstekst. Utvidelsen av båndtvangstiden er forslått fra 1. mars t.o.m 31 mars og 21 august t.o.m. 30. november.
Mottakere av høringsbrevet inviteres til å komme med uttalelser til høringen innen mandag 28.05.18 til post@skanland.kommune.no eller Skånland kommune, postboks 240, 9439 EVENSKJER 


Saken planlegges lagt frem for formannskapet 06.06.18 og for kommunestyret 20.06.18 for vedtak.

Forslag til lokal forskrift.pdf