Høring på navnesaken er på vegne av Kartverket.

Frist for å komme med innspill er 6.10.2017

Høringsbrev kan leses her

Høringsuttalelser sendes til:

Skånland kommune, Postboks 240

9440 Evenskjer

Eller til: post@skanland.kommune.no

Ang. høringsuttalelser følger det av Stadnamnloven §6 at det er kun lokale organisasjoner som har rett til å uttale seg om navn som de har særlig tilknytning til. I tillegg har grunneiere og festere rett til å uttale seg om skrivemåten av navn på egen eiendom eller festeeiendom.

Les mer om stedsnavnloven her.
Spørsmål rettes til saksbehandler, Hans-Martin Fløystad, tlf 770 89 582 eller e-post
hmf@skanland.kommune.no. ”

 

Vedlagt ligger høringsbrevet fra Kartverket som kan knyttes til link.-

 

 Navnesak1.pdf