I henhold til lov om stadnavn ber Skånland kommune om innspill på skrivemåten for samiske stedsnavn i henhold til vedlagt liste. Skrivemåten er en foreløpig tilråding fra Sametingets stedsnavnkonsulent for nordsamiske navn i henhold til §3 i stedsnavnloven og skrivingen følger gjeldende rettskrivingsprinsipp i nordsamisk, §4.

Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale. Skånland tilhører sørligste område for tornesamisk dialekt. Allmenn kjente ord skal likevel følge gjeldende rettskriving, forskriftenes §4.

Vi legger også ved navnelistene for noen naturnavn og navneliste for grenseområdet Skånland- Evenes og legger alle ut på høring.

Aktuelle skjema finnes på vår hjemmeside www.skanland.kommune.no og i papirform hos servicetorget på rådhuset.

 

Navneskjema bygdenavn, vedlegg 1

Navneskjema naturnavn, vedlegg 2

Navneskjema Skånland/Evenes, vedlegg 3

Navneskjema.pdf

 

Høringsuttalelse til skrivemåte sendes til:

Skånland kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer

eller

E-post: post@skanland.kommune.no

 

Frist for innspill er 26.mars.2017.