Barn som har en forelder med demens opplever ofte utrygghet og utfordringer ved de endringene dette medfører for familien. Den friske forelderen kan oppleve at det er vanskelig å vite hvor mye informasjon som skal gis og hvordan barnet kan få best mulig støtte.

 

Målsettingen med leiren er at deltakerne skal møte andre i liknende situasjon, og sammen dele erfaringer, få ny kunnskap og ha gode opplevelser sammen. Gjennom samtaler, informasjon og lek møter barna fagpersoner og ungdom med erfaring som pårørende deltar som aktivitetsledere. Undervisning og samtaler skal gi forelderen økt kunnskap om demens og hjelp til å møte familiesituasjonen og støtte barnet i hverdagssituasjoner.

 

Se informasjonsfilmen om leiren her, der aktivitetsleder Celine forteller litt om leiren og behovet for en slik møteplass når man er barn og har en forelder med demens.

Vedlagt påmeldingsskjema for 2019 eller se her.

Se også nettside for barn her og for ungdom her.

Sommerleir arrangeres av Aldring og helse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen,
på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2020.