Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunstgressbaner - tiltak for å redusere svinn av granulat

Hindre mikroplast i naturen

Miljødirektoratet gir her eksempler på tiltak for å redusere svinnet av granulat på kunstgressbaner.

TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP KAN VÆRE

  • Fysiske barrierer rundt baneområdet.
  • Sandfang i drenssystemet på anlegget.
  • Rutiner for fjerning av granulat fra klær og sko.
  • Manuell oppsamling, rensing og tilbakeføring av granulat.
  • Bruk av rist, filtre eller andre oppsamlingsmetoder.
  • Sette av egnet plass for snølagring, helst med fast dekke og/eller fiberduk.
  • Ved bruk av snøfreser, vær sikker på at snøen havner på egnede plasser, og ikke i omgivelsene utenfor anlegget.

Idrettsanlegg

Kommunen er opptatt av å stimulere til økt aktivitet både innen idrett samt folkehelseaktiviteter. Her finner du informasjon om de ulike idrettsanleggene i kommunen

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk