Lavangseidet:  grendehus

Fredag 19.oktober 2018, kl 11:00 – 12:00

Grovfjord: Hjemmetjenesten Nord, underetg. Grovfjord bo- og servicesenter

Mandag 22.oktober 2018, kl 09.00 – 11:30

Evenskjer: helsestasjon

Tirsdag 23.oktober 2018,kl 09.00 – 11:00 og  kl 13:00 - 14:30

 

Ønskes vaksine mot lungebetennelse – ta kontakt med helsestasjon på forhånd.

-telefon 77 08 95 40

Mer informasjon på

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine