For å bedre tilgjengeligheten til barneverntjenesten har vi har egen publikumstelefon som er åpen mellom kl. 09-1430 på hverdager (foruten om mandager mellom kl 09-1330)

På mandager har barnevernet internt fagmøte mellom kl. 09-13.30, men for saker som haster kan sentralbord videreformidle beskjed.

Tlf 95 96 31 57

 

 

For øvrig kontaktinfo:

http://www.evenes.kommune.no/organisasjon/barnevern

 

God helg!

 

 

Vennlig hilsen

 

Stine Fedreheim

Helse- og omsorgsleder

Evenes kommune

Tlf 769 81528/ 918 19032