Hvem skal ta jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelenJod-tabletter etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter.

Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

 

Hvorfor ta jodtabletter?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

 

Når skal tablettene tas?

De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og www.stralevernet.no (ny adresse fra 1.1.2019: www.dsa.no) og www.helsenorge.no.

 

Har du spørsmål om jodtabletter? Se lenker nedenfor eller ring 815 55 015

Annen informasjon finner du her:

Jodtabletter ved atomulykker

Jodtabletter ved atomulykker – Informasjonsbrosjyre til publikum Det anbefales at denne oppbevares sammen med jodtablettene.

 

Informasjon på flere språk:

Dersom det er uoverensstemmelser mellom de oversatte versjonene, den norske og den engelske, så er det den norske og den engelske versjonen som er gjeldende.