I forbindelse med etableringen av nytt oppvekstsenter på Sandstrand, har Skånland kommune lyst ut to konkurranser der interesserte finner konkurransegrunnlag med all nødvendig informasjon/opplysninger på www.doffin.no

  • Murarbeider – doffinreferanse 160681
  • Tomte/grunnarbeider  - doffinreferanse 161050

 

Eventuelle spørsmål stiles skriftlig iht kontaktinformasjonen oppgitt i konkurransegrunnlagene.