I disse dager starter byggingen av oppvekstsenteret på Sandstrand.

I den forbindelse vil det bli mye anleggstrafikk mellom Sandstrand og Tovik.

Vi ber alle ta hensyn langs veien og ved anleggsområdet ved skolen.

 

Ta spesielt hensyn til barn som ferdes til og fra skolen.

 

Husk: Sammen for hverandre.

 

Ved spørsmål ta kontakt med:

Prosjektleder

Jørn Myhre

Tlf 45048156

Email: jorn.myhre@skanland.kommune