Den varslede og planlagte asfalteringen med oppstart i Balteskard uke 39 blir utsatt til uke 40 pga. manglende tilgang på asfaltbåt.