Invitasjon til informasjonsmøte

Om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, tilrettelegging for friluftsliv i Troms

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Målgruppen for møtene er:

kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

Tid og sted:

Møte 1: Mandag 29.august kl.18.00-21.30, Stangneshallen, kafeteria, Harstad

På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv, samt kulturbyggordningen.

Enkel servering på møtene.

All påmelding skjer til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen – eller sms på mobil 995 77390 - senest 3 dager før hvert møte. Nærmere opplysninger på telefon: 777 88227 (arbeid) eller mobil 995 77390. Oppgi møtenummer ved påmelding.

Vi ønsker alle sammen vel møtt!

Med vennlig hilsen

Janne Johansen

Kultur-og folkehelsekoordinator

Telefon  77  08 9534 / 907 67222