Skånland kommune har nå sendt ut informasjon per brev vedrørende endelige veinavn og nummer for Renså, Rensådalen, Lilleskånland, Bøveien, Elvehøy, Trøsen og Svartvannveien.

Innlegging av veinavnene er planlagt utført 18.april.

Offentlige register oppdateres automatisk ved innleggelse, slik at man ikke trenger å melde inn ny adresse til folkeregisteret.

Dersom du ikke har mottatt informasjonsbrev med ditt nye veinavn innen den aktuelle datoen, ta gjerne kontakt med Skånland kommune ved behov.

 

For mer informasjon kun du ringe 770 89 500 eller 770 89 582