Avtalen foreligger her som endelig utgave. Intensjonsavtalen ble signert av ordførerne 3. mars 2016.

Dersom kommunene vedtar å slå seg sammen vil denne avtalen danne grunnlaget for forhandlinger mellom kommunene.

Rådmannen

ETS alternativet intensjonsavtale