Områder

Samarbeidstiltak

Samarbeidspartnere

Administrering

Politisk/adm. samarbeid Sør-Troms regionråd Kommunene i Sør-Troms Går på omgang
Rådmannskollegiet i Sør-Troms Kommunene i Sør-Troms Sør-Troms regionråd
ETS Politiråd Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Går på omgang
ETS  Samarbeidsråd Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Går på omgang
Vertskommunesamarbeid ETS Kulturskole Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Evenes kommune
Felles l egevakt jeneste i ETS Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Skånland kommune
ETS medisinske senter Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Skånland kommune
Felles barnevern med Evenes og Tjeldsund  Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Evenes kommune
Samarbeid om fysioterapi i ETS Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Skånland kommune
Samarbeid om felles ETS kommunefysioterapeut  innen forebygging Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Skånland kommune
Krisesenter Skånland, Harstad, Kvæfjord, Ibestad og Tjeldsund Harstad kommune
Samarbeid om PPD-tjenester Skånland, Kvæfjord, Gratangen, Ibestad og Harstad Harstad kommune
KAD-senger/øhjelpssamarbeid (kommunalt akutt døgntilbud) Skånland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad Harstad kommune
Samarbeid om stillinger Felles skogsjef' Skånland, Kvæfjord og Harstad kommuner Kvæfjord konunune
Kjøp av brannfaglig kompetanse /brannsjeffunksjon Skånland, Harstad og Kvæfjord kommuner Harstad kommune
Kreflkoord i nator Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Tjeldsund kommune
Felles kjøp av jordmortjeneste fra UNN Harstad Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Skånland kommune
Ruskoordinator  Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Skånland kommune
SLT-koordinator (samordning lokale rus-, vold- og kriminalitetsforebyggende tiltak) Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Skånland kommune
Samarbeid om veterinærvakt  Skånland, Kvæfjord, Evenes, Tjeldsund og Harstad Harstad kommune
Vann og renovasjon Kvitfors felleskommunale vannverk Skånland og Evenes kommuner Skånland kommune
Slamtømming, felles avtale  Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Skånland kommune
Samarbeid om renovasjon, interkommunalt selskap Skånland, Tysfjord, Ballangen, Narvik, Gratangen, Lavangen, Ibestad, Evenes, Tjeldsund, Harstad og Kvæfjord kommuner Hålogaland ressursselskap, (HRS) IKS
Annet Innkjøp, kjøp av tjeneste Skånland, Harstad og kKvæfjord kommuner Harstad kommune
Newton-rommet Kommunene i Sør-Troms Harstad kommune
Samarbeid omsorgssektoren - kurs og kompetanseheving, ledernettverk Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Felles 
ETS UKM, årlig arrangement Skånland, Evenes og Tjeldsund kommuner Felles