INVITASJON


Kjære gode hjelpere og samarbeidspartnere!


Grov skole har blitt tildelt arbeidsmiljøprisen for Skånland kommune 2016.

Den hadde vi aldri fått uten hjelp fra mange med nær eller fjern tilknytning til skolen vår.

Arbeidsmiljøet for elever og lærere er et resultat av mange års målretta arbeid, der du har vært en viktig brikke ved å gi oss din arbeidsinnsats.

Det være seg som medhjelper i Kystkulturuka, dugnadsarbeider i diverse oppussingsprosjekter på skolekjøkken, gymsal m.m., som medhjelper i forhold til opparbeidelse og vedlikehold av utemiljøet, som initiativtaker eller bidragsyter til lekeparken, komitè på 17.mai, medlem av FAU, lokalt næringsliv, lag og foreninger m.m.

Når vi nå skal feire denne prisen, ønsker vi å gjøre det sammen med deg og alle gode hjelpere.

2.juni og 3.juni har vi de årlige miljødagene på årsplanen.

I år har vi tenkt å gjøre det på en litt annerledes måte for å få muligheten til å lage ei skikkelig feiring:

Elever og lærere blir på skolen torsdag 2.juni fra 08.30-20.00.

I tillegg til vanlige vedlikeholdsoppgaver ute og inne, skal ei gruppe elever og lærere forberede en skikkelig festmiddag til alle gjestene våre og oss selv.

Middagen er gratis, serveres fra 15.30-17.00 og du er hjertelig velkommen.

Etter middag fortsetter arbeidet med å vedlikeholde og forskjønne arbeidsmiljøet vårt. Dere er selvfølgelig også velkommen til å delta på ei arbeidsøkt eller to – enten på kjøkkenet, malergruppa eller vedlikeholdsgruppa.

I og med at vi blir på skolen fra morra til kveld, tar skolen fri på fredag.

SFO har åpent fra 07.15 til 16.00.

VELKOMMEN!

Hilsen alle oss på Grov skole