Skånland kommune har et areal på ca.  495 km2, herav 466 km2 land og 29 km2 vann

Kart mv. finne du f.eks hos Norgeskart

Flyfoto/ ortofoto finnes også på Norge i bilder

Nedlastbart pdf kart over Skånland kommune finner du her: Kart Skånland kommune (669.14 kB)

Andre gode kartsider:

http://kart.statskog.no/ 

https://www.infoland.no/

http://gardskart.skogoglandskap.no

http://www.ngu.no/kart/arealis/ 

 Se eiendom: https://seeiendom.kartverket.no/ og https://www.tromsatlas.no/

 

www.miljostatus.no kan være til hjelp for deg som skal søke om dispensasjon fra planer/annet lovverk.