Skånland kommune har et areal på ca. 466 km²

Kart mv. finne du f.eks hos Norgeskart.no (kan zoomes)

Flyfoto/ ortofoto finnes også på Norge i bilder

Nedlastbart pdf kart over Skånland kommune finner du her: Kart Skånland.pdf

 

Seeiendom

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra matrikkelen – Norges offisielle eiendomsregister. Matrikkelen inneholder informasjon om fast eiendom, under dette eiendommer, adresser, bygninger og boliger/andre bruksenheter. Se eiendom er utviklet for å kunne utlevere data fra matrikkelen som etter matrikkellova § 30, 3. ledd kan utleverast til alle. Matrikkelinformasjon som faller innenfor virkeområdet til personopplysningsloven finnes ikke i nettløsningen, men man kan bestille grunnboksinformasjon ved hjelp av innlogging med bank-id.

 

www.miljostatus.no kan være til hjelp for deg som skal søke om dispensasjon fra planer/annet lovverk.

 

Andre gode kartsider:

www.kart.statskog.no

www.kartverket.no

www.infoland.no/portal/infoland

http://gardskart.skogoglandskap.no

http://www.ngu.no/kart/arealis