Etter at vi har fått analysert vannprøver fra Sandstrand/Tovik vannverk kan vi oppheve kokepåbudet siden det ikke er noe i vannet som tilsier at det er nødvendig.

Vi beklager at det fortsatt vil være farge på vannet,dette kommer av mye snøsmelting i fjellet som skaper omrøring i inntaksdammen.

Skånland Kommune vil ta flere vannprøver for og overvåke vannkvaliteten.

Skånland Kommune har planlagt tiltak i dammen slik at problemet blir mindre ved fremtidig snøsmelting og påfølgende høy vannføring.