Kommunale vannverk

Kvitfors Felleskommunale Vannverk.
Forsyningsområde: Kvitfors – Trøssemark - Planterhaugen- Boltås – Breistrand – Sør-Lavangen - Rødberg
 
Sandstrand – Tovik kommunale Vannverk .
Forsyningsområde: Deler av Sandstrand - Tovik
 
Grov kommunale Vannverk.
Forsyningsområde: Grov
 
 

Private vannverk

Skånland Vassverk SA
Forsyningsområde: Soltun -  Evenskjer- Lille-Skånland
Kontaktperson: Geir Fredheim 
Tlf: 99726227
 
Nedre Sandstrand vannverk
Forsyningsområde:  Sandstrand
Kontaktperson: Ole Jørgensen
Tlf:
 
Tovik Vannverk
Forsyningsområde: Tovik
Kontaktperson: Bjørn-Hugo Ernstsen
 
Mølnelva Vannverk
Forsyningsområde: Grov
Kontaktperson: Bård Meek-Hansen
Tlf: 93059831
 
Moelva vannverk
Forsyningsområde: Løen og Øra
Kontaktperson: Sven Erik Endresen
Tlf: 99259126