Skånland kommune får tildelt næringsfondmidler fra Troms fylkeskommune årlig.

Formålet med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunen. Dette vil kunne inkludere prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet, samt bidra til at regioner og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i og flytte til. Søkere med virksomhet eller prosjekter som faller innenfor dette formål kan søke om tilskudd fra næringsfondet.

Generelle retningslinjer om utviklingsfond finner du her: Fylkeskommunalt regionalt næringsfond.docx PDF document ODT document
Lokale prioriteringer finner du her: Kommunalt utviklingsfond, lokale retningslinjer(1).pdf

Søkere må opprette søkerprofil, og søke i www.regionalforvaltning.no

Ta gjerne kontakt med Utvikling- og næringssjef før søknaden skrives, for nyttige tips og råd for å skrive en «enkel og god» søknad. Ta også kontakt ved andre relevante spørsmål.

Utviklings- og næringssjef Torunn Rørvik Wilhelmsson, torunn.rorvik.wilhelmsson@skanland.kommune.no, (+47 99 52 97 85)

Utviklings- og næringssjef