Kommunestyret i Skånland har i møte den 20.06.2018 vedtatt kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Arbeidet er basert på mange og gode innspill fra innbyggerne i flere runder. Disse innspillene som har vært en forutsetning for å få til et godt dokument.

Skånland kommune takker alle som har bidratt.

 

Denne finner du her: Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 Skånland kommune.pdf