Første møte i Fellesnemnda avholdes på Kommunehuset på Evenskjer onsdag 9.august 2017 kl. 09.00.