Orienteringer ved møtestart:

Ungdata-undersøkelsen

Hvordan arbeider kommunen  med å forebygge mobbing blant barn og unge.

 

SAKSLISTE

68/16 KOMMUNESAMMENSLÅING AV SKÅNLAND OG TJELDSUND KOMMUNER

69/16 SPILLEMIDLER SØKNADSÅRET 2017 - PRIORITERINGER
70/16 KOMMUNAL PLANSTRATEGI  2016 - 2020 SKÅNLAND KOMMUNE
71/16 LØNNSPOLITISK PLAN REVIDERING

72/16 FORVALTNINGSOMRÅDE FOR SAMISK SPRÅK
73/16 SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT
74/16 TILBUD PÅ KJØP AV KOMMUNENS AKSJEPOST I VISIT HARSTAD AS
75/16 SØKNAD OM GJENÅPNING AV VEI I SANDEMARK
76/16 BUDSJETT 2017. ØKONOMIPLAN 2018 - 2021
77/16 KONTROLLUTVALGET - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 - 2019

78/16  KONTROLLUTVALGET - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019

79/16 BRANNORDNING SKÅNLAND KOMMUNE

80/16 STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG
 

Dokumentene i saken finner du her