Kommunestyret i Skånland avholder møte torsdag 12. mai klokka 10.00 på biblioteket på kommunehuset.

SAKSLISTE

19/16           REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 12.05.2016
20/16           FOLKEAVSTEMMING 2016 - STEMMESEDLER/OPPTELLING MV.
21/16           LOVPÅLAGTE UTVALGS ROLLE OG INNFLYTELSE I KOMMUNESTYRET
22/16           OPPRETTELSE AV FAGARBEIDERE OG PEDAGOGISKE LEDERE
23/16           OPPRETTELSE AV STILLINGER SOM MILJØVEILEDER OG BARNEVERNSPEDAGOG
24/16           VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER  PERIODEN 2017 - 2020

Orienteringer ved møtestart: Tema Helse og omsorg

Interpellasjoner / spørsmål
16/2     Brukerstyrt personlig assistent – BPA – interpellasjon v/ Rødt Skånland

Les sakspapirene her