Det konstituerende møtet i kommunestyret for Tjeldsund kommune ble avviklet 31.10.19 på Hol. Her er en oversikt over saker som ble behandlet.

Fellesnemda og Partsammensatt utvalg avslutter nå sitt arbeide, og det nye kommunestyret tar over arbeidet med å etablere ny kommune fra 01.01.2020 .

Oversikt over medlemmer i de nye utvalgene finner du her.

H 8Bt 3XhzdZ 0YMsAAAAASUVORK 5CYII=