Skånland kommune LOGOSYMBOL.png

Kommunevåpenet som er utformet av Arvid Sveen (godkjent
1988) har en svart navar mot en gull bakgrunn; illustrerer båtbygging.

Kommunenavnet. Første ledd kan være norrønt skán, 'skorpe',
her brukt om hardt, skarpt jordsmonn.

Navarhistorien:

Skånland har en båtbyggertradisjon som sannsynligvis strekker seg helt tilbake til vikingetiden da Sigurd Slembe bygget sine båter på Helleren i Grovfjord.

Her fantes tidligere betydelige forekomster av furuskog som ikke bare forsynte det som idag kalles Skånland kommune, men også omkringliggende strøk med virke til båtbygging.

Båtbygging var bare ett av navarens anvendelsesområder. Spikerbor og skjebor var forløpere og fra ca. 1500 ble navaren benyttet til alle former for trearbeide.

Det var en svært spesiell kunst å smi navarer. Denne tradisjonen har vært holdt i hevd i kommunen, og det er bare få åg siden den siste navar-smeden , "Navar-Anders", døde.

I dag bringer to bedrifter i Skånland tradisjonen videre.