Skånland kommune deler ut et kultur- og idrettstipend som har til formål å støtte aktive talentfulle utøvere innenfor alle kategorier innenfor kultur.

Søknad om kultur- og idrettsstipend sendes innen 1. oktober til Kultur- og folkehelsekoordinator.

Her er retningslinjer for kultur- og idrettsstipend

 

Her er søknadsskjema og statutter for kulturprisen.