Skånland kommune deler ut et KULTUR-OG IDRETTSTIPEND som har til formål å støtte aktive, talentfulle utøvere innen alle kategorier innenfor kultur.

Skånland kommune tildeler KULTURPRIS til personer/lag/foreninger som står/har stått sentralt i Skånland kommunes kulturliv og har gjort en fortjenestefull innsats.

Søknad om kultur- og idrettsstipend, eller forslag til kandidat til Kulturprisen sendes innen 1. oktober til post@skanland.kommune.no

For nærmere spørsmål kontakt kultur-og folkehelsekoordinator Janne Johansen, tlf. 770 89500

Her er retningslinjer for kultur- og idrettsstipend

Her er søknadsskjema og statutter for kulturprisen.